[Photo] Kỳ vĩ công trình Đại thủy nông Nậm Rốm

Kỳ vĩ công trình Đập đầu mối của Đại thủy nông Nậm Rốm, án ngữ vị trí yết hầu của dòng Nậm Rốm, nằm ngay cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ, thuộc phường Him Lam.

Nguyễn Xuân Tiến - TTXVN |

Facebook Share