[Photo] Thăm làng nghề chế biến long nhãn ở thành phố Hưng Yên

Nghề chế biến long nhãn sấy khô đã có từ nhiều năm nay và tập trung ở các xã Ba Hàng, Phương Chiểu, Hồng Nam, Tân Hưng… thành phố Hưng Yên.

Vũ SInh/TTXVN |

Facebook Share