1. >

Phục Hưng Holdings chi trả cổ tức tỷ lệ 18%

Facebook Share

BNEWS.VN HĐQT Công ty Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC) thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 18%.

Phục Hưng Holdings chi trả cổ tức tỷ lệ 18%
Công ty tiến hành trả cổ tức tiền mặt 8%, ứng số tiền thanh toán 18,7 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty phát hành 2,34 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 10%.

Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến là quý IV.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo kết quả cuộc điều tra mới đây tại Mỹ, có tới 95% thực phẩm dành cho trẻ em được tiến hành kiểm tra có thể có chứa các kim loại nặng nguy hiểm, gây hại cho sự phát triển của não bộ trẻ.

ncif