1. >

Pinaco trả cổ tức 2017 đợt 3 tỷ lệ 30%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco - Mã: PAC) thông báo sẽ quyết toán cổ tức đợt 3 năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu).

Pinaco trả cổ tức 2017 đợt 3 tỷ lệ 30%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, các cổ đông đã thông qua chính sách cổ tức 2017 với tổng tỷ lệ 45%.

Trong đó, công ty đã tạm ứng đợt 1 mức 8% vào tháng 10/2017 và đợt 2 mức 7% vào tháng 12/2017.

Thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 3 dự kiến trong tháng 6 và thời gian thanh toán được thực hiện vào 10/7.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tại trụ sở của Space X tại California, phi hành đoàn của NASA là 4 phi hành gia nằm trong đội ngũ phi hành đoàn gồm 9 người đã được giới thiệu trước giới truyền thông.

ncif