1. >

Pinaco trả cổ tức tiền mặt 15%

Facebook Share

BNEWS.VN HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam - Pinaco vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Pinaco trả cổ tức tiền mặt 15%

HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam - Pinaco (PAC) vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 25/12. Với 46,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pinaco dự chi 70 tỷ đồng để trả cổ tức.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 2.264 tỷ đồng doanh thu, giảm 1%. Lợi nhuận trước thuế là 147 tỷ đồng, tăng 9%. Công ty hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Năm 2019 đánh dấu nhiều bước ngoặt trong lĩnh vực y học trên toàn thế giới, trong đó đặc biệt phải kể đến những thành tựu trong công nghệ chỉnh sửa gien, góp phần chữa trị hoặc hỗ trợ điều trị những căn bệnh hiếm gặp hay chưa có phương pháp điều trị dứt điểm.

ncif