1. >

Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc vào diện kiểm soát đặc biệt

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 29/12/2015, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội đã quyết định đặt Quỹ tín dụng Nhân dân Thọ Lộc vào diện kiểm soát đặc biệt

Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc vào diện kiểm soát đặc biệt

Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc vào diện kiểm soát đặc biệt. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN

Ngân Hàng Nhà nước vừa có thông địêp cho biết, được sự chấp nhận của Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 29/12/2015, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội đã quyết định đặt Quỹ tín dụng Nhân dân Thọ Lộc vào diện kiểm soát đặc biệt.

Kiểm soát đặc biệt dưới hình thức kiểm soát toàn diện theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về kiểm soát đặc biệt với tổ chức tín dụng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, qua công tác quản lý, thanh tra giám sát đến thời điểm hiện tại cho thấy Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Lộc đã có nhiều vi phạm về quản lý tài chính và cấp tín dụng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của Quỹ, dẫn đến tình trạng mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt là 3 tháng kể từ ngày 29/12/2015. Theo đó, Ban kiểm soát đặc biệt Quỹ tín dụng Nhân dân Thọ Lộc sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát trực tiếp, toàn diện hoạt động hàng ngày của Quỹ tín dụng Nhân dân Thọ Lộc; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường công tác thu hồi nợ, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, các thành phần kinh tế và các cá nhân cố tình chây ỳ không trả nợ Quỹ tín dụng Nhân dân Thọ Lộc gây thất thoát tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Trong thời gian kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm duy trì, khôi phục hoạt động của Quỹ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền theo quy định của pháp luật, chỉ đạo và giám sát chăt chẽ Quỹ tín dụng Nhân dân Thọ Lộc trong việc thực hiện phương án củng cố tổ chức và hoạt động của Quỹ đã được phê duyệt./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhật Bản hiện là đối tác thương mại đứng thứ tư và là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Hai nước đang cùng tham gia vào nhiều khuôn khổ hợp tác kinh tế như Hiệp định thương mại đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực.

ncif