1. >

SJS chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 10%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng với cổ đông.

SJS chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 10%

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Sudico (SJS) thông báo 24/5 ngày đăng ký cuối cùng với cổ đông, nhằm nhận cổ tức 2017 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cp.

Công ty sẽ tiến hành chi trả thành 2 đợt.

Lần 1 sẽ trả 5% vào ngày 30/9.

Đợt 2 sẽ trả 5% còn lại vào ngày 31/12.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Trong bối cảnh môi trường vĩ mô toàn cầu có nhiều biến động, những diễn biến của thị trường chứng khoán là rất khó lường. Vấn đề được đặt ra là cơ quan quản lý sẽ điều hành thị trường ra sao? Triển vọng của thị trường trong những tháng cuối năm sẽ thế nào?

ncif