1. >

SMA chốt quyền cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 18%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 18%.

SMA chốt quyền cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 18%

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 2,9 triệu cp để trả cổ tức, vốn điều lệ sau phát hành sẽ tăng lên 191 tỷ đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, công tác quản lý và khai thác tài nguyên, môi trường biển đã đạt được những kết quả nhất định, song việc thực hiện Chiến lược biển này còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém.

ncif