1. >

SMA chốt quyền cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 18%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 18%.

SMA chốt quyền cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 18%

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 2,9 triệu cp để trả cổ tức, vốn điều lệ sau phát hành sẽ tăng lên 191 tỷ đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nghi lễ dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo, mà là tư tưởng triết học của lão giáo đã hòa nhập với Phật giáo trong truyền thống Tam giáo đồng nguyên. Phật giáo tôn trọng và đã dùng pháp phương tiện để tập hợp mọi người mà giảng về giáo lý nhân quả, hoằng dương Chính pháp.

ncif