1. >
Tài chínhNgân hàngChứng khoán

Sửa đổi Thông tư 36: Điều chỉnh lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Facebook Share

BNEWS.VN NHNN đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Sửa đổi Thông tư 36: Điều chỉnh lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN. Ảnh minh họa: Quang Phúc

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 (Thông tư 36) của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo dự thảo, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa với lộ trình cụ thể như sau:

Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017,   tỷ lệ vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 50%; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng mức áp dụng là 90%.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, tỷ lệ vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 45%; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng mức áp dụng là 90%.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, mức áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 40%; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 90%.

So với Thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016 (Thông tư 06) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36 quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, dự thảo thông tư này đã thay đổi lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn.

Cụ thể, tại dự thảo sửa đổi lần này, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài sẽ ở mức 45% vào năm 2018 và xuống 40% vào năm 2019 đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, việc giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 60% (năm 2016) xuống 40% sẽ được lùi lại thêm 1 năm nữa thay vì sẽ được áp dụng từ 01/01/2018 theo Thông tư 06.

Theo NHNN, thay đổi lần này được dựa trên cơ sở đánh giá tác động số liệu giám sát của NHNN và số liệu kinh tế vĩ mô, tình hình kinh tế các tháng đầu năm 2017, cũng như định hướng điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ trong những tháng cuối năm. NHNN đã điều chỉnh tỷ lệ này cho phù hợp với chủ trương của Chính phủ và tình hình thực tế cho vay trung, dài hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Định Huệ, NHNN xem xét đề nghị của các ngân hàng thương mại, quyết định việc cho phép các ngân hàng thương mại tham gia chương trình nông nghiệp công nghệ cao được loại trừ dư nợ cho vay trung dài hạn đối với lĩnh vực này trong việc đáp ứng tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để được theo quy định của NHNN./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Trong sáng nay (25/6) diễn ra môn thi đầu tiên là Ngữ văn với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 120 phút. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã huy động trên 4.000 thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi.

ncif