Từ khoá:lich cat dien

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 16/10

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 16/10 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Cần Thơ hôm nay 16/10

Lịch cắt điện tại các quận, huyện tại thành phố Cần Thơ hôm nay 16/10 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 16/10 đến 17/10

Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 16/10 đến ngày 17/10.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 15/10

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 15/10 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 15/10 đến 16/10

Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 15/10 đến ngày 16/10.

Lịch cắt điện Cần Thơ hôm nay 15/10

Lịch cắt điện tại các quận, huyện tại thành phố Cần Thơ hôm nay 15/10 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 14/10

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 14/10 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 14/10 đến 15/10

Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 14/10 đến ngày 15/10.

Lịch cắt điện Cần Thơ hôm nay 14/10

Lịch cắt điện tại các quận, huyện tại thành phố Cần Thơ hôm nay 14/10 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Cần Thơ hôm nay 12/10

Lịch cắt điện tại các quận, huyện tại thành phố Cần Thơ hôm nay 12/10 cập nhật mới nhất.

VIDEO

Bắt đầu từ năm 2019, trong kỳ thi vào lớp 10, thí sinh sẽ không được cộng điểm khuyến khích bao gồm: điểm thi nghề phổ thông ở cấp THCS và cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa. Từ năm 2019, việc cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 với học sinh có chứng chỉ nghề THCS chính thức được bãi bỏ.