Từ khoá:so giao dich chung khoan ha noi

Đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ bán vốn tại vận tải biển Đông Long

Ngày 11/6 tới, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ bán đấu giá theo lô toàn bộ phần vốn góp tại vận tải biển Đông Long.

Huy động thành công 2.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tuần này đã huy động được 2.400 tỷ đồng.

Huy động 786 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Ngày 8/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 786 tỷ đồng.

Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An.

Số tiền huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ giảm gần 12%

Tháng 4/2019, số tiền huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX được 12.576 tỷ đồng, giảm 11,9% so với tháng 3.

Đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng Cty Sách & Thiết bị trường học Đắk Nông

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông.

Đấu giá lần đầu ra công chúng của Công ty Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông.

Kho bạc Nhà nước huy động 1.800 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Ngày 10/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 1.800 tỷ đồng.

Nâng cấp cổng thông tin chung các Sở giao dịch chứng khoán ASEAN

Các sở Giao dịch chứng khoán ASEAN tăng cường đầu tư nhằm đưa website aseanexchanges.org trở thành cổng thông tin chính thức về các thị trường chứng khoán ASEAN.

Kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp nước Thanh Hóa

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp nước Thanh Hóa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sở hữu.

VIDEO

Lần đầu tiên tại Việt Nam, siêu thị ảo VinMart 4.0 (Virtual Store) chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, ứng dụng mua sắm ưu việt Scan & Go được VinMart mở rộng phạm vi tới 73 siêu thị trên cả nước.