1. >

Trải nghiệm Tour tham quan trải nghiệm mùa nước nổi ở Vườn Quốc gia Tràm Chim

Facebook Share

BNEWS.VN Hiện đang vào mùa nước nổi, nên Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức thêm Tour tham quan, trải nghiệm mùa nước nổi.

Trải nghiệm Tour tham quan trải nghiệm mùa nước nổi ở Vườn Quốc gia Tràm Chim

Hiện đang vào mùa nước nổi, nên Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức thêm Tour tham quan, trải nghiệm mùa nước nổi. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Việc tham quan, trải nghiệm mùa nước nổi tại Vườn Quốc gia Tràm Chim được tổ chức từ tháng 8 - 12 hàng năm. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Du khách trải nghiệm với các hoạt động như: trải nghiệm làm nông dân đánh bắt cá đồng bằng xuồng, vào sâu trong vườn đặt lờ, lợp, giăng lưới bắt cá, đặt trúm bắt lươn, ngủ trong rừng tại đài quan sát, làm nông dân đập lúa trời, tham quan vườn chim sinh sản, xem khu vực hoa hoa nhĩ cánh tím hoặc hoa hoàng đầu ấn khi nước rút… Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Du khách trải nghiệm với các hoạt động như: trải nghiệm làm nông dân đánh bắt cá đồng bằng xuồng, vào sâu trong vườn đặt lờ, lợp, giăng lưới bắt cá, đặt trúm bắt lươn, ngủ trong rừng tại đài quan sát, làm nông dân đập lúa trời, tham quan vườn chim sinh sản, xem khu vực hoa hoa nhĩ cánh tím hoặc hoa hoàng đầu ấn khi nước rút… Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Du khách trải nghiệm với các hoạt động như: trải nghiệm làm nông dân đánh bắt cá đồng bằng xuồng, vào sâu trong vườn đặt lờ, lợp, giăng lưới bắt cá, đặt trúm bắt lươn, ngủ trong rừng tại đài quan sát, làm nông dân đập lúa trời, tham quan vườn chim sinh sản, xem khu vực hoa hoa nhĩ cánh tím hoặc hoa hoàng đầu ấn khi nước rút… Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Du khách trải nghiệm với các hoạt động như: trải nghiệm làm nông dân đánh bắt cá đồng bằng xuồng, vào sâu trong vườn đặt lờ, lợp, giăng lưới bắt cá, đặt trúm bắt lươn, ngủ trong rừng tại đài quan sát, làm nông dân đập lúa trời, tham quan vườn chim sinh sản, xem khu vực hoa hoa nhĩ cánh tím hoặc hoa hoàng đầu ấn khi nước rút… Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Con số này được Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xác nhận. Loại thịt gà nhập Mỹ chủ yếu là đông lạnh, loại nguyên con, đùi gà, cánh và chân gà công nghiệp. Trước đây, giá gà Mỹ nhập vào Việt Nam cũng chỉ khoảng 19.000-23.000 đồng/kg.

ncif