1. >

TRC chốt quyền trả cổ tức tiền 2017 bằng tiền tỷ lệ 23%

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày 17/7 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2017 bằng tiền của Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC), tỷ lệ 23%.

TRC chốt quyền trả cổ tức tiền 2017 bằng tiền tỷ lệ 23%

Thời gian thanh toán dự kiến vào 31/7.

Công ty dự kiến chi ra gần 67 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này, nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ.

Sau khi chia và trích lập các quỹ thì công ty còn lại 8,6 tỷ đồng lợi nhuận.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Muốn tăng lương cho công chức thì phải tinh giản biên chế để bộ máy bớt cồng kềnh và hoạt động hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy, nói thì đơn giản nhưng khi triển khai tại địa phương trong thời gian qua lại không hề dễ dàng.

ncif