“Chúng ta rất cần một Luật biểu tình”

12-06-2018 08:31 Tiêu điểm kinh tế

ĐBQH Dương Trung Quốc: “Tôi cảm thấy chúng ta rất cần một Luật biểu tình. Chúng ta chưa có hệ thống pháp lý để người dân bày tỏ quan điểm của mình dưới hình thức biểu tình…”