4,7 triệu địa chỉ IP nằm trong mạng mã độc lớn

08-11-2018 09:14 Tiêu điểm kinh tế

Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo tình hình lây nhiễm phần mềm độc hại tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp