90% dân số thế giới sống chung với ô nhiễm không khí

14-10-2019 11:25 Tiêu điểm kinh tế

Theo dữ liệu mới của WHO, trên thế giới, 9/10 người hít thở không khí có chất gây ô nhiễm cao. Số người chết do ô nhiễm không khí ở mức báo động 7 triệu người/năm.