APEC 2017 và dấu ấn của Việt Nam

13-11-2017 11:57 Tiêu điểm kinh tế

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã chính thức khép lại. Sau 11 năm, đây cũng là lần thứ hai Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai các hoạt động của APEC. Điều này cho thấy vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới ngày càng được khẳng định và nâng cao.