Các ngân hàng Thụy Sĩ sẽ chia sẻ thông tin khách hàng

12-01-2018 09:10 Tiêu điểm kinh tế

Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, những thông tin về giao dịch của công dân nước ngoài trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ sẽ không còn được giữ bí mật nữa. Thỏa thuận chia sẻ thông tin tự động mà Thụy Sĩ ký với hơn 100 nước đã chính thức có hiệu lực.