Đào tạo nhân lực cho ngành nông nghiệp

05-11-2019 16:25 Tiêu điểm kinh tế

Hàng năm có khoảng một vạn cử nhân ở lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ra trường. Thế nhưng, theo số liệu thống kê gần đây của Bộ GD&ĐT, trong số một vạn sinh viên tốt nghiệp thì khoảng 75% có việc làm đúng theo ngành nghề đào tạo, số còn lại chưa có việc làm hoặc phải đổi nghề. Đào tạo lao động cho ngành nông nghiệp cũng không nằm ngoài thực trạng chung này.