Đột phá phát triển kinh tế tập thể

01-10-2019 07:53 Tiêu điểm kinh tế

Sau 15 năm kể từ khi triển khai Nghị quyết Trung ương về đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, đến nay, số HTX nông nghiệp ở Tp.Hồ Chí Minh đã tăng lên gấp đôi với 91 HTX, doanh thu của xã viên luôn cao hơn 30% so với các nông hộ không vào HTX.