Giảm lãi suất điều hành và tác động

09-10-2019 11:26 Tiêu điểm kinh tế

Việc giảm lãi suất điều hành của NHNN thời điểm này được cho là phù hợp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sẽ khó có khả năng giảm lãi suất cho vay