Gỡ khó cho "tàu 67" vươn khơi

10-09-2019 10:46 Tiêu điểm kinh tế

Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản đã mở ra cơ hội lớn cho ngư dân đóng tàu công suất lớn vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế. Tuy nhiên qua quá trình triển khai, đã có nhiều bất cập nảy sinh khiến nhiều tàu cá rơi vào tình trạng “nằm bờ”.