Gỡ vướng trong cải tạo chung cư cũ

06-11-2018 13:11 Tiêu điểm kinh tế

Chương trình cải tạo nhà chung cư cũ vẫn đang “ì ạch” sau hơn 10 năm triển khai. Vậy đâu là các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy việc cải tạo nhà chung cư cũ?