Khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm cây vụ đông tại Nam Định

06-12-2018 10:55 Tiêu điểm kinh tế

Xã Nam Dương có trên 250 ha đất sản xuất vụ Đông, trong đó có 1/3 trồng trên đất 2 lúa. Đây được coi là vụ sản xuất chính đem lại thu nhập cho người dân bình quân từ 3-6 triệu đồng/sào. Nhưng gần đây do khó khăn về đầu ra nên nhiều người dân cũng không còn thiết tha với đồng ruộng nữa.