Lao động nữ thiệt thòi trước quy định tính lương hưu mới

09-11-2017 09:13 Tiêu điểm kinh tế

Lao động nữ hiện chiếm hơn một nửa lực lượng lao động cả nước. Tuy nhiên việc thay đổi cách tính lương hưu chỉ còn vài tháng nữa sẽ có hiệu lực đang gây ra nhiều bức xức trong dư luận. Bởi việc triển khai luật có sự áp dụng khác nhau giữa nam giới và nữ giới và điều này được cho là bất công với lao động nữ.