Lựa chọn nào hợp lý cho tăng trưởng GDP

07-07-2017 11:21 Tiêu điểm kinh tế

Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay ở mức 6,7% là rất khó khăn. Câu hỏi được đặt ra lúc này là Việt Nam cần duy trì mức tăng trưởng nào trong ngắn hạn và dài hạn cho phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế? Đâu là những rào cản khiến tăng trưởng GDP bị kéo chậm lại.