Ngày hội việc làm – cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng

12-03-2018 08:23 Tiêu điểm kinh tế

Các tân cử nhân có cơ hội tìm kiếm được việc làm phù hợp còn các nhà tuyển dụng thì có cơ hội quảng bá hình ảnh của mình tới đội ngũ lực lượng lao động trẻ, đó là ý nghĩa mà chương trình Ngày hội việc làm mang lại. Sự kiện này đã thực sự trở thành cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng.