Nhiều khó khăn để kiểm soát lạm phát dưới 4%

12-07-2018 10:03 Tiêu điểm kinh tế

Theo các chuyên gia kinh tế, nếu phát triển kinh tế ở mức 6,7 – 6,8% mà kiểm soát lạm phát ở mức 4% là điều tuyệt vời. Nhưng e rằng để đạt mục tiêu này, phải đối mặt với nhiều khó khăn.