Phá vỡ quy hoạch - trách nhiệm của địa phương

10-06-2019 08:58 Tiêu điểm kinh tế

Hà Nội là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Một trong những hệ quả của quá trình này là sự mọc lên của hàng loạt chung cư, tòa nhà, khu đô thị mới. Sự phát triển nóng này đang mang đến nhiều vấn đề, làm phá vỡ hoặc gây ảnh hưởng tới quy hoạch chung mà trách nhiệm phần nhiều thuộc về sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương.