Tăng tiền hưởng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/7/2019

16-05-2019 08:47 Tiêu điểm kinh tế

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng - theo đó, mức đóng – hưởng BHXH cũng sẽ thay đổi theo hướng tăng lên.