Tây Nguyên vỡ trận quy hoạch cây nông sản

14-11-2017 08:40 Tiêu điểm kinh tế

Việc ồ ạt mở rộng diện tích các loại cây trồng tại Tây Nguyên đã dẫn đến tình trạng được mùa mất giá, dịch bệnh tràn lan.