1. >

Vingroup dự kiến chào bán riêng lẻ 250 triệu CP cho nhà đầu tư "ngoại""

Facebook Share

BNEWS.VN Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố các tài liệu trình đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Vingroup dự kiến chào bán riêng lẻ 250 triệu CP cho nhà đầu tư "ngoại""

Danh sách cổ đông lấy ý kiến đã được chốt vào ngày 6/3.

Cụ thể, Vingroup dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu cho tối đa 5 tổ chức nước ngoài. Giá chào bán mỗi cổ phần là trên 100.000 đồng, tương ứng giá trị huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng.

Mức giá phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và dự kiến thực hiện trong 3 quý còn lại của năm 2019.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hà Nội đang nghiên cứu, thực hiện đề án “Phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030”. Vậy, đề án này có gì mới?

ncif