1. >

Vingroup dự kiến chào bán riêng lẻ 250 triệu CP cho nhà đầu tư "ngoại""

Facebook Share

BNEWS.VN Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố các tài liệu trình đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Vingroup dự kiến chào bán riêng lẻ 250 triệu CP cho nhà đầu tư "ngoại""

Danh sách cổ đông lấy ý kiến đã được chốt vào ngày 6/3.

Cụ thể, Vingroup dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu cho tối đa 5 tổ chức nước ngoài. Giá chào bán mỗi cổ phần là trên 100.000 đồng, tương ứng giá trị huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng.

Mức giá phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và dự kiến thực hiện trong 3 quý còn lại của năm 2019.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo dữ liệu mới của WHO, trên thế giới, 9/10 người hít thở không khí có chất gây ô nhiễm cao. Số người chết do ô nhiễm không khí ở mức báo động 7 triệu người/năm.

ncif