1. >

Vingroup dự kiến chào bán riêng lẻ 250 triệu CP cho nhà đầu tư "ngoại""

Facebook Share

BNEWS.VN Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố các tài liệu trình đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Vingroup dự kiến chào bán riêng lẻ 250 triệu CP cho nhà đầu tư "ngoại""

Danh sách cổ đông lấy ý kiến đã được chốt vào ngày 6/3.

Cụ thể, Vingroup dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu cho tối đa 5 tổ chức nước ngoài. Giá chào bán mỗi cổ phần là trên 100.000 đồng, tương ứng giá trị huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng.

Mức giá phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và dự kiến thực hiện trong 3 quý còn lại của năm 2019.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Các tổ chức quốc tế đánh giá, hàng không Việt Nam thuộc diện tăng trưởng nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức 2 con số. Nhiều chuyên gia cho rằng, hàng không sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn nữa với những chính sách thúc đẩy hàng không và du lịch của Chính phủ đang thực hiện hiện nay.

ncif