1. >

5 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5%

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 ước tính tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

5 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5%

5 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5%. Ảnh: TTXVN

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm 2015.

Trong các ngành công nghiệp, một số ngành có chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm tăng cao là: sản xuất kim loại tăng 18,9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 17,5%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 17%; dệt tăng 16,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,2%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 14,9%...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm như: sản xuất đồ uống tăng 6,9%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 6%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 2,9%; khai thác than tăng 2,8%; sản xuất thiết bị điện tăng 2,3%...

Bên cạnh đó, một số sản phẩm công nghiệp ước tính tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: ti vi tăng 42%; ô tô tăng 28,6%; thép thanh, thép góc tăng 22,5%; thép cán tăng 20,8%; thức ăn cho gia súc tăng 17,5%; xi măng tăng 16,1%; sắt, thép thô tăng 14,6%...

Tuy nhiên, vẫn có một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước như: than đá tăng 2,7%; thuốc lá điếu tăng 1,8%; xe máy giảm 2,3%; giày, dép da giảm 2,9%; đường kính giảm 3,4%; dầu mỏ thô khai thác giảm 4,5%...

5 tháng đầu năm, một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như: Thái Nguyên tăng 39,9%; Quảng Nam tăng 37,9%; Cần Thơ tăng 19,8%; Hải Phòng tăng 13,7%; Bắc Ninh tăng 13,5%; Đà Nẵng tăng 10,6%; Hải Dương tăng 8,5%; Đồng Nai tăng 8,2%; Bình Dương tăng 7,7%; Hà Nội tăng 7,4%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,4%...

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/5/2016 tăng 8,7% so với cùng thời điểm năm 2015 (thấp hơn mức tăng 11,5% của cùng thời điểm năm trước); trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 2,5%; sản xuất đồ uống tăng 1%; sản xuất da, các sản phẩm có liên quan và sản xuất giường, tủ, bàn ghế cùng giảm 0,9%; sản xuất kim loại giảm 5,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 16,6%...

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với mức tăng chung là: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học tăng 104,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 65,5%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 36,1%; sản xuất trang phục tăng 29,5%...

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 4 tháng đầu năm 2016 là 72,9%; trong đó, một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 134,4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 118,5%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 114,9%.

Theo Tổng cục Thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2016 tăng 6,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,2%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,7%.

Lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2016 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương như sau: Thái Nguyên tăng 35,3%; Vĩnh Phúc tăng 13,3%; Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 9,1%; Đồng Nai tăng 8,2%; Bình Dương tăng 6%; Hải Phòng tăng 4,5%; Quảng Nam tăng 4,4%; Hải Dương tăng 4,3%; Đà Nẵng tăng 3,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 1%; Hà Nội tăng 0,8%; Quảng Ngãi giảm 6,8%./.


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tại các địa phương, bộ máy y tế hiện chưa thống nhất, trung bình mỗi tỉnh có 5-7 trung tâm, điều đó cho thấy, bộ máy y tế hiện nay nhiều đầu mối, thiếu tính lồng ghép. Từ năm 2017, nhiều tỉnh, thành đã bắt đầu sát nhập các trung tâm, tinh giảm biên chế bộ máy y tế địa phương.