1. >

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tạo điều kiện để cử tri góp ý, bày tỏ tín nhiệm đối với người ứng cử

Facebook Share

BNEWS.VN Chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp, các ngành, địa phương đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị theo đúng quy trình, luật định.

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tạo điều kiện để cử tri góp ý, bày tỏ tín nhiệm đối với người ứng cử

Trung ương kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hải Dương. Ảnh:TTXVN

* Ngày 22/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Thanh Hóa có 24 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và 192 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú và nơi công tác của những người ứng cử.

Theo đó, việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) tại nơi cư trú ở thôn, bản, tổ dân phố phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Hình thức lấy ý kiến cử tri, có thể bằng hai cách (do hội nghị quyết định) biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Trường hợp bỏ phiếu kín, phiếu tín nhiệm cử tri nơi cư trú phải có dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, hoặc UBND cùng cấp; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi người tự ứng công tác hoặc làm việc đối với người tự ứng cử trong danh sách sơ bộ sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai (nếu có).

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Ninh Thuận có 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; 86 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, tạo điều kiện để cử tri đóng góp ý kiến và bày tỏ tín nhiệm đối với người ứng cử.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên tại thôn, tổ dân phố (không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn).

Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Các đại biểu được hướng dẫn về thủ tục tổ chức hội nghị; trách nhiệm xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bắt đầu từ ngày 20/3 và kết thúc vào ngày 12/4.

* Ngày 22/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đảm bảo chặt chẽ về trình tự, nội dung, thời gian theo quy định.

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần 2, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương nơi có người ứng cử tổ chức và hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử.

Trên cơ sở danh sách người ứng cử do Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cung cấp, các địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thống nhất về thời gian tổ chức để tiến hành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đảm bảo đúng theo luật định.

* Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị sơ kết đợt I công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến nay các nội dung, công việc chuẩn bị bầu cử đã được triển khai, quán triệt đầy đủ đến cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị và địa phương một cách kịp thời, đúng luật và trước thời gian quy định.

Các thành viên Ủy ban Bầu cử đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử tại các quận, huyện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các ngành, các địa phương. Công tác hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai diễn ra đúng nguyên tắc, tiến độ, việc giới thiệu và lập danh sách sơ bộ người ứng cử được tổ chức đúng quy trình, đúng luật định, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thành phố Cần Thơ đã lập danh sách 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 109 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, 593 người ứng cử đại biểu HĐND cấp quận, huyện và 4.476 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.