Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử

19:54' - 18/03/2016
BNEWS Ngày 18/3, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

* Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 thống nhất lập danh sách sơ bộ 14 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Cần Thơ và 109 người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong số 14 người được giới thiệu ứng cử có 3 người ngoài Đảng, tăng 1 người so với dự kiến, 2 người trẻ tuổi, tăng 1 người so với dự kiến. Số ứng cử viên nữ là 5 người trên tổng sống 14 đại biểu. Không có đại biểu tự ứng cử.

Trong số 109 đại biểu giới thiệu trong danh sách ứng cử Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, các tổ chức chính trị giới thiệu 9 người, các tổ chức đoàn thể chính trị giới thiệu 12 người, cơ quan nhà nước cấp thành phố giới thiệu 31 người, lực lượng vũ trang nhân dân giới thiệu 5 người, đơn vị hành chính cấp quận, huyện giới thiệu 18 người, tổ chức xã hội giới thiệu 5 người, đơn vị sự nghiệp cuả thành phố giới thiệu 11 người, tổ chức kinh tế giới thiệu 8 người, tôn giáo 4 người, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn là 8 người, người tự ứng cử là 4 người...

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ đã triển khai Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến nơi công tác hoặc nơi làm việc của người ứng cử.

Phiên họp toàn thể của Quốc hội. Ảnh: TTXVN

* Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời, hiệp thương thỏa thuận cho một đại biểu xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Qua giới thiệu, sàng lọc, kết quả thực hiện các bước, các đơn vị, tổ chức đã hiệp thương giới thiệu 14 ứng cử viên (chưa tính Trung ương giới thiệu 3) để bầu tổng số 7 đại biểu Quốc hội.

Về ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, các tổ chức, đơn vị hiệp thương đã giới thiệu 108 người để bầu lấy 55 đại biểu, với cơ cấu gồm: 44 nữ ứng cử viên (40,74%), dân tộc 25 người, trẻ tuổi 25 người, ngoài Đảng 10 người.

Về Hội đồng nhân dân cấp huyện, đã hiệp thương giới thiệu 706 ứng cử viên để bầu 372 đại biểu; cấp xã hiệp thương giới thiệu 5.888 ứng cử viên để bầu 3.090 đại biểu. Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ của hai người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và một người tự ứng cử HĐND cấp tỉnh…

Tất cả các đại biểu được giới thiệu đều có từ trên 50 - 100% cử tri nơi công tác thống nhất đề nghị và bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

* Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, với ứng cử viên trẻ đạt 33,33% và nữ chiếm 41,66%. Về ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 114 người, trong đó nữ chiếm 39,47%, người ngoài Đảng chiếm 14,03% và trẻ chiếm 21,92%.

Theo phân bổ, Tiền Giang được giới thiệu 15 ứng cử viên để bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa XIV. HĐND cấp tỉnh được giới thiệu 114 ứng cử viên, bầu 64 đại biểu; cấp huyện giới thiệu 716 ứng cử viên, bầu 397 đại biểu và cấp xã được giới thiệu 8.375 ứng cử viên để bầu 4.755 đại biểu.

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thống nhất lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (chưa tính 3 người do Trung ương giới thiệu), trong đó có một trường hợp tự ứng cử.

Về đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, hội nghị thống nhất giới thiệu 105 người ứng cử. Theo cơ cấu đại biểu là nữ không dưới 35%, đại biểu người ngoài đảng ít nhất 10%, đại biểu trẻ dưới 35 tuổi ít nhất là 15%.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành triển khai lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử.

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, từ ngày 20/3 đến ngày 12/4/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã được đưa vào danh sách sơ bộ do Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập ra, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú.

Để việc tổ chức hội nghị đạt kết quả tốt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn các bước của quy trình tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; trách nhiệm xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, đ ây là bước quan trọng làm cơ sở xem xét tổ chức hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, hội nghị Hiệp thương lần thứ hai của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất giới thiệu 11 đại biểu thuộc 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; 93 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

*Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập các ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị số 1, số 2 và số 3 và các ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định về ấn định số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình yêu cầu các ban bầu cử tập trung kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thi hành pháp luật về bầu cử cho các tổ bầu cử trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót, nhầm lẫn.

Đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn được phân công phụ trách, làm tốt công tác tiếp dân, gắn tiếp dân với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân và cử tri nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thấy được quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực đi bầu cử./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục