1. >

BHN giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III

Facebook Share

BNEWS.VN BHN vừa giải trình nguyên nhân giảm của lợi nhuận sau thuế riêng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý III

BHN giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III

Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng Quý III đã được soát xét của Tổng công ty Cổ phần Bia- Rựu- Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là 221 tỷ đồng, giảm 43%. Ảnh minh họa: TTXVN

Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng Quý III đã được soát xét của Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là 221 tỷ đồng, giảm 43%, tương đương 96 tỷ đồng so với cùng kỳ là do sản lượng tiêu thụ của HABECO- Công ty mẹ giảm so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, HABECO cũng ghi nhận chi phí khác khoản dự phòng phải trả tiền phạt có thể có thể bị truy thu, liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, tăng theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, giai đoạn từ năm 2012- 2015 (Tổng số tiền phạt dự tính là 181 tỷ đồng, trong đó 150 tỷ đồng đã đưa vào chi phí năm 2016 và 31 tỷ đồng đưa vào chi phí Quý III năm 2017).

Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 đã được soát xét của HABECO là 436 tỷ đồng, giảm 37%, tương đương 119 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ của HABECO và các công ty con giảm so với cùng kỳ năm trước và chi phí khác khoản dự phòng phải trả tiền phạt có thể có thể bị truy thu, liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, tăng theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, giai đoạn từ năm 2012- 2015./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một mình Nhà nước khó có thể giải quyết được vấn đề BOT, nó cần tới sự thấu hiểu đúng bản chất của công chúng. Với các dự án BOT giao thông hiện nay, tất cả các bên cần có cái nhìn thực tế trên tinh thần xây dựng mới có thể tìm được những cách giải quyết hợp lý.