1. >

Công bố quy hoạch xây dựng liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 5/8, tại thành phố Thái Nguyên, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030.

Công bố quy hoạch xây dựng liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn

Theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, vùng chiến khu cách mạng liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn có quy mô diện tích khoảng 5.692 km2 bao gồm các huyện: Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên), Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) và huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn).

Vùng chiến khu cách mạng liên tỉnh là vùng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, di tích cách mạng, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và hoạt động du lịch gắn với phát triển các khu dân cư hướng tới một trung tâm du lịch sinh thái – văn hóa – lịch sử cấp Quốc gia.

Dự báo đến năm 2020, dân số trong toàn vùng khoảng 1,06 triệu người và đến năm 2030 quy mô dân số trong vùng khoảng 1,2 triệu người. Về du lịch, dự báo đến năm 2020 lượng khách đến vùngchiến khu ATK liên tỉnh đạt 3 triệu lượt khách và đến năm 2030 đạt khoảng 4,5 triệu lượt khách.

Về định hướng phát triển, vùng chiến khu cách mạng liên tỉnh được phân ra thành 4 tiểu vùng: trọng tâm ATK gồm phần lớn huyện Định Hóa, Đại Từ, Sơn Dương và một phần huyện Chợ Đồn bảo tồn tôn tạo giá trị di tích lịch sử cách mạng, phát triển du lịch, nông nghiệp chất lượng cao; tiểu vùng phía Bắc gồm phần lớn huyện Chợ Đồn và Chiêm Hóa phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với trọng tâm là cây công nghiệp; tiểu vùng phía Nam gồm phần lớn huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Phú Lương và Đại Từ đầu tư xây dựng khu du lịch, lịch sử văn hóa, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chè xuất khẩu, công nghiệp nhẹ, thực phẩm..; tiểu vùng thành phố Tuyên Quang bao gồm địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang và vùng phụ cận phát triển mạnh công nghiệp – đô thị - dịch vụ, các khu du lịch lịch sử văn hóa, tâm linh…

Về định hướng phát triển hệ thống đô thị, dự kiến đến năm 2020 vùng ATK có 18 đô thị trên cơ sở nâng cấp, mở rộng 10 đô thị hiện có và hình thành mới 8 đô thị.

Trong phát triển du lịch, văn hóa, chủ yếu phát triển các loại hình du lịch văn hóa tín ngưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, du lịch sinh thái, thăm quan nghỉ dưỡng, đẩy mạnh liên kết du lịch vùng ATK với các khu du lịch Quốc gia lân cận…

Trong vùng chiến khu cách mạng liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030 tiếp tục thực hiện chương trình ổn định và phát triển các xã thuộc vùng 135, xã vùng ATK, vùng trung du miền núi Bắc Bộ; xây dựng 5 chương trình và 24 dự án tập trung các lĩnh vực bảo tồn tôn tạo các khu vực có di tích, xây dựng các trung tâm dịch vụ du lịch, đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp theo nguồn vốn ngân sách kết hợp với các nguồn vốn khác. Cơ chế chính sách phát triển vùng bao gồm các nhóm cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, rừng; phát triển du lịch, đặc sản địa phương; khuyến khích tài chính; đào tạo, hợp tác trong vùng...

Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK.

Để thực hiện quy hoạch có hiệu quả, các tỉnh trong vùng cần đưa các nội dung của quy hoạch vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sớm tự xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch, triển khai lập quy hoạch phân khu trong khu vực…/.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Xả rác bừa bãi tại các khu điểm du lịch, nhà hàng chặt chém thực khách, lái xe taxi lấy của du khách gấp hàng chục lần tiền giá cước…những hành vi này đã làm tổn hại đến hình ảnh của một điểm đến từ lâu được đánh giá là văn minh, thân thiện.