1. >

Đề nghị xây dựng bản đồ vùng biển cấm khai thác cá tầng đáy tại 4 tỉnh miền Trung

Facebook Share

BNEWS.VN Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản đề nghị xây dựng và công bố bản đồ vùng biển cấm khai thác cá tầng đáy tại 4 tỉnh miền Trung.

Đề nghị xây dựng bản đồ vùng biển cấm khai thác cá tầng đáy tại 4 tỉnh miền Trung

Ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ ra khơi đánh cá. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Lý do Hội Nghề cá Việt Nam đưa ra là việc các Bộ công bố vùng biển tầng đáy chưa an toàn còn chung chung và mâu thuẫn, dẫn tới khó khăn trong việc thực hiện.

Do đó, Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng bản đồ ven biển 4 tỉnh miền Trung chưa được phép khai thác cá tầng đáy. Bản đồ cần xác định rõ diện tích vùng biển, vĩ độ và kinh độ đường biển của vùng biển không an toàn, để ngư dân khi khai thác cá tầng đáy có thể nhận biết và không khai thác cá ở những vùng biển này.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có biện pháp kiểm soát các tàu cá của 4 tỉnh miền Trung và các tỉnh khác vào vùng biển cấm để đánh bắt thủy sản tầng đáy và theo dõi các tàu này về bờ bán cá tại cảng nào trên lãnh thổ Việt Nam để ngăn chặn.

Bên cạnh đó, cần xây dựng "tờ rơi nhận biết cá biển tầng đáy" phát cho người tiêu dùng, bởi chỉ có các chuyên gia ngư loại học mới có thể phân biệt chính xác thủy sản biển tầng nổi và tầng đáy.

Do vậy, để giúp cho người tiêu dùng, các cửa hàng ăn, phân biệt dễ dàng và chính xác loại nào là thủy sản tầng đáy, đề nghị Tổng cục Thủy sản sớm xây dựng "tờ rơi" với nội dung bao gồm: tên loài thủy sản tiếng Việt, tên khoa học, kèm theo ảnh của các loài thủy sản sống ở tầng đáy và phân phát tài liệu này cho các cửa hàng ăn, người tiêu dùng và những người quan tâm./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang trong giai đoạn khởi phát và sẽ tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, đồng thời dự kiến thay đổi hoàn toàn hệ thống sản xuất và quản trị hiện nay. Việt Nam cần làm gì để có thể tận dụng được cơ hội để tiến lên và bứt phá trong cuộc cách mạng lần này?