1. >

GAS dự kiến trả cổ tức 30% năm 2016

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (GAS) dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 vào ngày 15/4.

GAS dự kiến trả cổ tức 30% năm 2016

Hội đồng Quản trị PV GAS dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2016 với kịch bản giá dầu 60 USD/thùng, cụ thể doanh thu hợp nhất 54.751 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.085 tỷ đồng. Kế hoạch hợp nhất này giảm lần lượt 15% và 20% so với kết quả thực hiện năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 37%.

Cũng năm 2016, PV GAS mục tiêu cung cấp trên 9,7 tỷ m3 khí cho các hộ tiêu thụ, đảm bảo sản lượng LPG cung cấp chiếm 70% thị phần toàn quốc.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2016 là 30%. Năm 2015, PV GAS đã chi trả cổ tức 30% bằng tiền mặt cho cổ đông, trong đó tạm ứng lần 1 là 10% và lần 2 là 20%.

Năm 2016, HĐQT PV GAS tiếp tục đưa ra những dự báo khó khăn. Trước hết, thời gian dừng cấp khí để bảo dưỡng, sữa chữa dài hơn năm trước. Hệ thống NCS dự kiến dừng 4,5 ngày để bảo dưỡng định kỳ 5 năm/lần; hệ thống khí Cửu Long dừng 8 ngày; hệ thống PM8-Cà Mau dừng 14 ngày; sản lượng khí về bờ giảm thêm 11 ngày để hoàn tất việc thay thế đoạn ống.

Mặt khác, tỷ trọng sản lượng khí có giá đầu vào cao tăng so với năm 2015, các mỏ mới đưa vào hoạt động sản lượng thấp, chi phí khấu hao đường ống cao. Bên cạnh đó, giá dầu diễn biến thất thường khó dự đóan, nguồn LPG khả năng được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% sẽ cạnh tranh trực tiếp với nguồn LPG nhập khẩu từ Trung Dông (đang chịu thuế suất 5%).

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.