1. >

GAS dự kiến trả cổ tức 30% năm 2016

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (GAS) dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 vào ngày 15/4.

GAS dự kiến trả cổ tức 30% năm 2016

Hội đồng Quản trị PV GAS dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2016 với kịch bản giá dầu 60 USD/thùng, cụ thể doanh thu hợp nhất 54.751 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.085 tỷ đồng. Kế hoạch hợp nhất này giảm lần lượt 15% và 20% so với kết quả thực hiện năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 37%.

Cũng năm 2016, PV GAS mục tiêu cung cấp trên 9,7 tỷ m3 khí cho các hộ tiêu thụ, đảm bảo sản lượng LPG cung cấp chiếm 70% thị phần toàn quốc.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2016 là 30%. Năm 2015, PV GAS đã chi trả cổ tức 30% bằng tiền mặt cho cổ đông, trong đó tạm ứng lần 1 là 10% và lần 2 là 20%.

Năm 2016, HĐQT PV GAS tiếp tục đưa ra những dự báo khó khăn. Trước hết, thời gian dừng cấp khí để bảo dưỡng, sữa chữa dài hơn năm trước. Hệ thống NCS dự kiến dừng 4,5 ngày để bảo dưỡng định kỳ 5 năm/lần; hệ thống khí Cửu Long dừng 8 ngày; hệ thống PM8-Cà Mau dừng 14 ngày; sản lượng khí về bờ giảm thêm 11 ngày để hoàn tất việc thay thế đoạn ống.

Mặt khác, tỷ trọng sản lượng khí có giá đầu vào cao tăng so với năm 2015, các mỏ mới đưa vào hoạt động sản lượng thấp, chi phí khấu hao đường ống cao. Bên cạnh đó, giá dầu diễn biến thất thường khó dự đóan, nguồn LPG khả năng được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% sẽ cạnh tranh trực tiếp với nguồn LPG nhập khẩu từ Trung Dông (đang chịu thuế suất 5%).

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thống kê sơ bộ, trong hơn 12 năm qua hơn 96.000 lượt người lao động Việt Nam được tái cử đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, hơn 50.000 người lao động đã hoàn thành thời hạn làm việc và hồi hương có kinh nghiệm, ngoại ngữ và am hiểu văn hóa Hàn Quốc. Những người lao động này sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.