1. >

Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ Dự án hầm đường bộ Đèo Cả

Facebook Share

BNEWS.VN Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo về việc giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm cả hầm đèo Cù Mông và mở rộng hầm đường bộ Hải Vân).

Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ Dự án hầm đường bộ Đèo Cả

Các phương tiện giao thông đi qua hầm Đèo Cả. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Về lãi suất vốn vay, Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng mức lãi suất vốn vay đối với hạng mục hầm Hải Vân theo cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 979/TTg-KTN ngày 05/7/2013.

Về tỷ lệ vốn chủ sở hữu, Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo đúng Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đối với kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc sử dụng kinh phí còn dư để thanh toán kinh phí xây dựng hầm Đèo Cả (bao gồm cả phần lãi vay BOT hầm Đèo Cả) và cho phép giải ngân trong năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sớm để đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công.

Về hỗ trợ trong công tác giải ngân và thực hiện Dự án, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Kiểm toán Nhà nước và yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thiện các thủ tục trong quá trình thực hiện Dự án./.

>>> Quản lý chặt về giá, quyết toán các dự án giao thông

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.