THỜI SỰ

Hà Nội triển khai hoạt động Trung tâm mua sắm tài sản công đầu tiên của cả nước

Facebook Share

BNEWS.VNNgày 30/11, thành phố Hà Nội đã triển khai hoạt động của Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính. Đây là Trung tâm mua sắm tài sản công đầu tiên của cả nước hiện nay.

Hà Nội triển khai hoạt động Trung tâm mua sắm tài sản công đầu tiên của cả nước. Ảnh minh họa: Hanoimoi.com.vn

Theo Sở Tài chính Hà Nội, Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài chính, có chức năng thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của thành phố và thực hiện thông tin tư vấn tài chính.

Đến cuối năm 2016, đã có 64 bệnh viện và trung tâm y tế thuộc ngành y tế và 22 sở, ngành, 21 quận, huyện đăng ký mua sắm tập trung với tổng giá trị hơn 377 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cho biết, việc mua sắm tài sản công tập trung là chủ trương đúng đắn của Chính phủ, Quốc hội và UBND thành phố Hà Nội, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nhiệm vụ mua sắm công trên địa bàn Hà Nội được thu về một đầu mối sẽ giảm chi tiêu công do mua sắm theo số lượng lớn; giúp đồng bộ trang thiết bị sử dụng phổ biến tại các đơn vị, nâng cao tính minh bạch. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cơ quan, đơn vị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tốn kém không đáng có.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, các cán bộ, lãnh đạo trung tâm cần nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ quan trọng của mình, thực hiện mua sắm tài sản công cho thành phố, bảo đảm chất lượng, thiết thực và đúng với yêu cầu của các đơn vị.

Đặc biệt, trung tâm cần xây dựng chương trình cụ thể để việc mua sắm công tập trung bảo đảm chất lượng, công khai, minh bạch./.

Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Mặc dù tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đang mang lại nhiều cơ hội phát triển, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn yếu thế hơn so với các doanh nghiệp ngoại, dẫn tới nguy cơ bị xâm lấn thị trường nội địa. Trong bối cảnh này, việc phát triển các chuỗi liên kết doanh nghiệp trở thành nhu cầu cấp thiết để giúp các doanh nghiệp Việt tìm được hướng đi mới, biến thách thức thành cơ hội cho mình.