1. >

Làm tốt hơn vai trò điều phối trong phát triển kinh tế - xã hội

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế tuy không đạt được mục tiêu kế hoạch, nhưng với con số tăng trưởng 6,21% là mức tích cực và hợp lý.

Làm tốt hơn vai trò điều phối trong phát triển kinh tế - xã hội

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Kế hoạch và Đầu tư, sáng 11/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết bên cạnh những yếu tố thuận lợi, năm 2017 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ nội tại nền kinh tế cũng như tác động từ kinh tế thế giới đến nền kinh tế Việt Nam.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2017, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho rằng, một trong những nhiệm vụ của Bộ trong năm 2017 là theo dõi sát tình hình thực hiện, nâng cao hơn nữa chất lượng phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; kịp thời xây dựng các báo cáo khách quan, toàn diện làm căn cứ đề xuất những kiến nghị có tính khả thi cao cho Đảng và Nhà nước. Đồng thời kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hữu hiệu trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung hoàn thiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua các dự án Luật (Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa). Hoàn thiện trình Ban Cán sự Đảng, Chính phủ xem xét, cho ý kiến để trình Bộ Chính trị các Đề án về Đặc khu Kinh tế và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công sau khi các đề án này được cấp có thẩm quyền thông qua.

Cùng vói việc pháp lý hóa mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ để có thể triển khai trong năm 2017, Bộ cũng tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì, soạn thảo như: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư… cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, để đạt được mục tiêu, kế hoạch trong năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần làm tốt hơn nữa vai trò điều phối; nâng cao chất lượng thông tin dự báo, xây dựng chính sách và tư vấn chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

“Khi được ban hành, những chính sách này sẽ tạo ra một tư duy mới, loại bỏ tất cả những loại quy hoạch đang hạn chế quá trình phát triển. Thay vì như hiện nay, năng lực của Nhà nước ở đâu thì mới thực hiện đến đó; đồng thời, nhanh chóng soạn thảo luật về hành chính kinh tế đặc biệt nhằm tạo thể chế mới, khác biệt vượt trội tạo ra cơ hội mới cho phát triển đầu tư kinh doanh…”, ông Cung nhấn mạnh.

Theo ông Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Phát triển Chiến lược, cần giữ được ngọn lửa cải cách đã khởi động từ những năm trước. Theo đó, cần làm tốt những nội dung, đúng với tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động như: xây dựng một Nhà nước kiến tạo, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị, phát triển bền vững về môi trường…

Viện trưởng Bùi Tất Thắng cũng kiến nghị, trong năm 2017, cần tiếp tục giới thiệu các thông điệp của Báo cáo Việt Nam 2035 rộng rãi trong công chúng cùng với những tư tưởng đổi mới của Đại hội Đảng XII; đồng thời, xây dựng các chương trình hành động có ưu tiên, có trọng tâm, thực hiện theo lộ trình. Bên cạnh đó, Viện trưởng cũng kiến nghị, nên có cơ quan theo dõi giám sát việc thực hiện nội dung của Báo cáo Kinh tế 2035.

Về hoạt động thống kê, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết sẽ tiếp tục đảm bảo tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và sản xuất phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời, thực hiện nghiêm túc đề án đổi mới quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn. Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, bắt đầu từ năm 2017, Tổng cục Thống kê sẽ tính chỉ tiêu GDP cho các tỉnh, thành phố tránh tình trạng bệnh thành tích.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết, năm 2016 kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát; tốc độ tăng GDP đạt 6,21%. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 110,1 nghìn doanh nghiệp, vốn FDI giải ngân 15,8 tỷ USD, tăng 9%, cao nhất từ trước đến nay. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo; dự trữ ngoại hối được tăng cao (đạt 41 tỷ USD); an sinh xã hội, công tác xây dựng pháp luật được chú trọng…/.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.