1. >

Nâng cấp dự án điện: Bài 2- Đâu là giải pháp thực hiện?

Facebook Share

BNEWS.VN EVNNPT sẽ triển khai rộng rãi công nghệ khảo sát GIS 3D, tăng cường giải pháp đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp để giảm thiểu diện tích chiếm đất.

Nâng cấp dự án điện: Bài 2- Đâu là giải pháp thực hiện?

Đóng điện và đưa vào vận hành đường dây 500kV Vũng Áng - Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Quốc Lẫm, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, để thực hiện thành công kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017, Tổng công ty đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm các nhiệm vụ đầu tư.

Theo đó, công tác chỉ đạo điều hành phải bám sát trọng tâm, trọng điểm và tiến độ yêu cầu của các dự án theo kế hoạch được phê duyệt.

Đồng thời thực hiện các giải pháp trong đầu tư xây dựng; trong đó đồng bộ tất cả các khâu từ chuẩn bị đầu tư, thu xếp vốn, thực hiện đầu tư theo kế hoạch điều hành tổng thể đã được phê duyệt cho từng dự án.

Các nhóm giải pháp theo từng giai đoạn thực hiện dự án được ông Lẫm chỉ ra bao gồm: Trên cơ sở kế hoạch điều hành tổng thể đã được phê duyệt, các đơn vị xây dựng tiến độ chi tiết, cụ thể đối với từng giai đoạn đối với từng dự án để có căn cứ chỉ đạo, điều hành một cách cụ thể, chính xác và kịp thời.

Cùng với việc phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện đầu tư xây dựng các dự án một cách đồng bộ và hiệu quả; Thường xuyên rà soát để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với thực tế, Tổng công ty và các đơn vị còn đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật, nâng cao chất lượng Tư vấn thiết kế; chất lượng và thời gian thẩm định phê duyệt.

Thi công dự án treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Hòa Khánh – Huế. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, EVNNPT triển khai rộng rãi công nghệ khảo sát GIS 3D, tăng cường giải pháp đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp để giảm thiểu diện tích chiếm đất. Ứng dụng phần mềm trong công tác lập dự toán qua đó nâng cao hiệu quả công tác lựa chọn tuyến và xây dựng tổng mức đầu tư và tổng dự toán sát với thực tế.

Tập trung hoàn thành các tiêu chuẩn kỹ thuật và thiết kế, hợp đồng mẫu để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và giảm thiểu thời gian tác nghiệp đối với các Ban và đơn vị trong quá trình kiểm tra, thẩm định dự án.

Mặt khác, trong năm 2017, Tổng công ty cũng tiếp tục hoàn thiện các bộ Định mức chuyên ngành trong công tác khảo sát, xây lắp và chế tạo các thiết bị trong nước để sát với thực tế và phù hợp với các ứng dụng công nghệ mới hiện nay đang áp dụng; Tập trung xây dựng hoàn thiện thiết kế chuẩn cho trạm biến áp và đường dây.

Đồng thời tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn xét thầu, tăng cường công tác quản lý hợp đồng và quản lý chất lượng các nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị. Kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực làm ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ của dự án.

“ Chúng tôi sẽ rà soát, sửa đổi mẫu các hợp đồng liên quan để phù hợp với các quy định mới; trong đó phải quy định rõ hình thức, mức độ xử phạt đối với các trường hợp vi phạm hợp đồng. Tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư, để đảm bảo tính tuân thủ trong thực hiện đầu tư qua đó rút kinh nghiệm điều hành, triển khai đối với từng dự án cụ thể”, ông Lẫm cho biết.

Ngoài ra, trong năm 2017, EVNNPT còn chủ động bám sát các địa phương để thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng sau khi dự án đầu tư được phê duyệt./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kể từ sau khi gói 30 nghìn tỷ đồng kết thúc, nhiều người dân đang hy vọng trở lại trước thông gói vay 1.000 tỷ đồng theo Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội sẽ chuẩn bị được giải ngân, với lãi suất trong năm 2018 là 4,8%.