1. >

Ngành giao thông giải quyết 5 vấn đề cấp thiết về khoa học công nghệ

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đã yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung giải quyết 5 vấn đề vừa có tính cấp thiết, vừa có tính cơ bản lâu dài.

Ngành giao thông giải quyết 5 vấn đề cấp thiết về khoa học công nghệ

Ngày 21/6, định hướng về hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020 tại hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ toàn ngành giao thông giai đoạn 2011 – 2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đã yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung giải quyết 5 vấn đề vừa có tính cấp thiết, vừa có tính cơ bản lâu dài.

Đó là, tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý Nhà nước của ngành, tiếp tục rà soát, bổ sung chỉnh sửa hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình công nghệ áp dụng trong ngành giao hông vận tải.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa . Ảnh: www.mt.gov.vn

Đồng thời, tăng cường vai trò của khoa học công nghệ để tăng năng suất, hạ giá thành, quản lý chất lượng công trình xây dựng, sản phẩm công nghiệp giao thông, chất lượng dịch vụ vận tải.

Bên cạnh đó, ngành cũng tập trung giải quyết một số vấn đề còn chưa hoàn thiện về công nghệ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng phù hợp với đặc điểm địa hình, địa chất, khí hậu, nguồn cung ứng vật liệu, trình độ công nghệ... của các vùng miền ở Việt Nam .

Ngoài ra, ngành giao thông cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quản lý khai thác có hiệu quả, an toàn, bền vững các sản phẩm, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển vận tải, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện về tổ chức, quản lý và cơ chế hoạt động khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và năng lực hoạt động khoa học công nghệ của ngành.

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2011- 2015, ông Hoàng Hà, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, trong 5 năm qua, Bộ Giao thông vận tải đã làm chủ, triển khai ứng dụng thành công nhiều công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển ngành giao thông vận tải.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện, cập nhật, chuyển đổi, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn…

Tuy nhiên, ông Hoàng Hà cũng nêu lên những tồn tại và thách thức như: tỷ trọng đóng góp của các hoạt động khoa học công nghệ trong việc nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm của ngành giao thông vận tải chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; phát triển hoạt động khoa học công nghệ chưa đồng đều và còn thiếu tính đồng bộ; năng lực và trình độ quản lý, nghiên cứu khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; việc đưa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tế còn gặp khó khăn...

Phát biểu tham luận tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, dù đang làm chủ nhiều công nghệ nhưng cũng cần lưu ý về xu hướng phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài ngày càng lớn.

Vì vậy, thời gian tới, tổ chức vận tải phải làm sao để làm chủ, chiếm lĩnh được thị trường chứ không để doanh nghiệp nước ngoài chiếm thị phần quá lớn, nhất là lĩnh vực hàng hải./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kể từ sau khi gói 30 nghìn tỷ đồng kết thúc, nhiều người dân đang hy vọng trở lại trước thông gói vay 1.000 tỷ đồng theo Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội sẽ chuẩn bị được giải ngân, với lãi suất trong năm 2018 là 4,8%.