1. >

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng phạm vi hỗ trợ

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) mới đây đã có điều chỉnh, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng phạm vi hỗ trợ

Theo đó, đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa được cho vay vốn ưu đãi mở rộng ra các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Cùng với việc bổ sung đối tượng, tổng vốn và hạn mức vốn cũng được bổ sung điều chỉnh trong lần này.

Cụ thể, mức cho vay tối đa đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là 70% tổng mức đầu tư của dự án. Thời hạn cho vay tối đa là 7 năm với mức lãi suất cố định 7%/năm.

Hạn mức cho vay tối đa dao động từ 10 - 25 tỷ đồng/dự án tùy theo từng chương trình, tổng hạn mức dành cho một lĩnh vực tối đa là 180 tỷ đồng.

Theo bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc SMEDF, việc điều chỉnh bổ sung lần này nhằm mang lại hiệu quả hỗ trợ lớn nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức chuyên thực hiện chức năng hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu về vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mục đích hoạt động của Quỹ là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng hỗ trợ đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Đối tượng của Quỹ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Từ năm 2016, Quỹ ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay đối tượng hỗ trợ của Quỹ với mức lãi suất ưu đãi là 5% đối với khoản vay ngắn hạn và 7% đối với khoản vay trung và dài hạn; đồng thời, Quỹ cũng phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện các hoạt động và chương trình hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giúp các doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển nền kinh tế đất nước./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.