1. >

Đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Facebook Share

BNEWS.VN Từ năm 2016 đến năm 2020, tỉnh Long An quyết định đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: TTXVN

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước gần 644 tỷ đồng; vốn của người dân, doanh nghiệp khoảng 656 tỷ đồng.

Với nguồn vốn này, tỉnh ưu tiên đầu tư vào các dự án như: xây dựng và phát triển Trung tâm công nghệ sinh học Đồng Tháp Mười; dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống lúa, chọn tạo giống rau, thanh long; thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng trừ sâu bệnh, chẩn đoán và kiểm soát dịch bệnh; dự án ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa và dự án xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh Long An xác định xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh Long An sẽ triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, tổ chức lại sản xuất; đảm bảo lộ trình đầu tư, quy trình sản xuất và đẩy mạnh liên kết sản xuất -tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Tỉnh đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là đầu tư hệ thống giao thông, điện, thủy lợi nội đồng,… đáp ứng yêu cầu ứng dụng được cơ giới hóa, vận chuyển hàng hóa, máy móc, trang thiết bị, nông sản hàng hóa được thuận lợi; lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có khả năng nhân rộng, đảm bảo hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho người nông dân; trong đó, ưu tiên về công nghệ sinh học, công nghệ thâm canh, chế biến sâu, công nghệ thông tin và tự động hóa.

Nguồn lực Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng mô hình điểm ban đầu và hỗ trợ một phần kinh phí khi triển khai nhân rộng thành vùng sản xuất.

Tỉnh cũng chú trọng liên kết các viện, trường, các nhà khoa học để nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, bố trí nguồn vốn cho các đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng quy trình sản xuất phù hợp cho từng loại cây trồng, vật nuôi.

Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký chỉ dẫn địa lý cho các đặc sản nông sản của tỉnh...

Theo ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn nhằm phát triển kinh tế tập thể của tỉnh gắn với liên kết 4 nhà; đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò kinh tế hợp tác trong sản xuất lớn, bền vững và là chủ thể quan trọng trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, triển khai chính sách phát triển nông nghiệp-nông thôn.

Mặt khác, khuyến khích các hình thức dịch vụ trong sản xuất như làm đất, bón phân, phun thuốc, thu hoạch, bảo vệ môi trường sản xuất, chăn nuôi...

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.