DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

EVE - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 100%

Facebook Share

BNEWS.VNCông ty Cổ phần Everpia (EVE) công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 100%.

Theo đó, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán EVE tăng từ 49% lên 100%.

Thời gian hiệu lực từ ngày 3/2/2016./.

Đinh Tuấn/BNEWS/HSX

VIDEO

Mọt đốt cứng thuộc loại sâu hại không bình thường, nhiều nước xếp nó vào loại đối tượng kiểm dịch thực vật đối ngoại. Mọt cứng đốt là đối tượng kiểm dịch thực vật của nước ta. Sau đây là một vài đặc điểm của loại sâu hại này.