1. >

GENCO 1 cổ phần hóa theo lộ trình

Facebook Share

BNEWS.VN Năm nay, Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO 1) sẽ hoàn thành tái cơ cấu tài chính và xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa đồng thời thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty theo lộ trình Chính phủ phê duyệt.

GENCO 1 cổ phần hóa theo lộ trình

GENCO 1 đặt mục tiêu năm 2017 sản xuất gần 29,6 tỷ kWh, tăng 6 tỷ kWh so với mức thực hiện năm 2016.

Năm nay, Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO 1) sẽ hoàn thành tái cơ cấu tài chính và xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa. Ảnh: TTXVN

Theo GENCO 1, trong n ăm 2016, các đơn vị trong Tổng công ty đã triển khai đầu tư mới và cải tạo nâng cấp các thiết bị về môi trường. Cụ thể, đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn lập FS lắp đặt bộ khử NOx cho nhiệt điện Uông Bí và Quảng Ninh; Đang tổ chức triển khai thực hiện đầu tư hệ thống lò hơi phụ và lắp đặt hệ thống sử dụng dầu DO tại nhiệt điện Uông Bí.

Cùng với việc đầu tư lắp đặt hệ thống giám sát khói thải liên tục, tự động tại nhiệt điện Duyên Hải truyền về sở Tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh, Tổng công ty cũng đưa các bộ khử bụi tĩnh điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Uông Bí mở rộng1 và Uông Bí mở rộng 2 vào làm việc ngay từ khi đốt lò. Đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tránh phát tán bụi tại bãi xỉ của nhiệt điện Duyên Hải.

Hiện nay, Nhiệt điện Uông Bí đã phục hồi thành công công suất và hiệu suất các tổ máy, có thể phát điện ổn định với công suất định mức. Suất dừng máy sự cố, suất hao nhiệt, suất tiêu hao điện tự dùng của các nhà máy trong Tổng công ty đều thấp hơn chỉ tiêu được giao. Các nhà máy thủy điện đã tận dụng được tối đa lượng nước về trong mùa lũ năm 2016 để phát điện./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.