1. >

HD Bank tăng vốn mở rộng mạng lưới hoạt động

Facebook Share

BNEWS.VN Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tăng vốn điều lên 8.829 tỷ đồng thông qua phát hành 56,7 triệu cổ phiếu.

HD Bank tăng vốn mở rộng mạng lưới hoạt động

Nguồn vốn này, sẽ được sử dụng đầu tư trụ sở, mở rộng mạng lưới hoạt động (292 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn (437 tỷ đồng).

Đây là các mục tiêu trong kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của HD Bank, tổ chức ở Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21/4.

Ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng giá đốc HDBank, cho biết, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2017 cán mốc 1.300 tỷ đồng, tăng trưởng 13%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Dự kiến đến cuối quý II/2017, HDBank sẽ nâng số điểm giao dịch hiện tại từ 221 điểm lên 240 điểm.

Giai đoạn từ năm 2017 - 2021, HDBank đưa ra mục tiêu phấn đấu đạt tăng trưởng vốn chủ sở hữu trung bình 15%/năm. Dự kiến đến cuối năm 2021, vốn điều lệ đạt khoảng 15.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế vượt 2.500 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của HD Bank cũng đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị HDBank nhiệm kỳ mới (2017 - 2022) gồm 9 thành viên, trong đó có 2 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Đồng thời, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 thành viên.

Tính đến cuối năm 2016, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt hơn 1.100 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt hơn 90.100 tỷ đồng. Riêng tỷ lệ nợ xấu hợp nhất là 1,6%, trong đó của riêng ngân hàng là 1,26%./.


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tổng thống Mỹ hy vọng gói cải cách thuế lớn nhất trong vòng ba thập niên tại nước này sẽ mang lại những thay đổi mang tính cách mạng để người dân Mỹ lại “có thể hoàn thành giấc mơ và chiến thắng”. Tuy nhiên, kế hoạch này đang gây nhiều tranh cãi và sẽ phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý nảy lửa tại Quốc hội Mỹ để có thể được thông qua.