1. >
Pháp luậtĐời sốngDự báo thời tiếtKhuyến nông

Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với lao động dôi dư

Facebook Share

BNEWS.VN Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn giải quyết chính sách BHXH đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với lao động dôi dư

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn giải quyết chính sách BHXH đối với lao động dôi dư. Ảnh minh họa: TTXVN

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, lao động thuộc diện dôi dư đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 50 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, nghỉ hưu trước ngày 1/1/2016) hoặc theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 trở về sau) còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được Nhà nước đóng bảo hiểm xã hội một lần cho số tháng còn thiếu để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP, thực hiện thu bảo hiểm xã hội bổ sung một lần cho những tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí, tử tuất theo quy định.

Mức đóng bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu bằng 22% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân căn cứ vào danh sách người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tổ chức thu bảo hiểm xã hội theo quy định.

Việc thực hiện chế độ đối với người đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ căn cứ theo hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo quy định gồm sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và danh sách người nghỉ hưu đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến để giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động.

Đối với người nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP, chế độ hưu trí được thực hiện theo quy định hiện hành nhưng không có điều kiện về Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa và không phải trừ tỷ lệ lương hưu do về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và Khoản 3, Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; thời điểm hưởng lương hưu tính từ tháng đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi ghi trong quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí do người sử dụng lao động lập.

Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa không quá 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP thì thời điểm hưởng lương hưu hàng tháng được tính từ tháng đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu.

Trường hợp trong thời gian từ khi nghỉ việc đến tháng đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm mà người lao động chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành đối với người đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.